Yersel Harita ÜretimiÇalışmalar Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı’ na bağlı olarak Ülke Koordinat Sisteminde ve «Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği» ne uygun olarak yapılmaktadır.

  • C1 (AGA), C2 (SGA), C3 (ASN) noktalarının tesis, ölçü ve hesaplarının yapılması,
  • Nivelman ağı tesisi , ölçüm ve hesaplarının yapılması,
  • Poligon noktalarının tesisi ve ölçümü,
  • Arazide alım ve çizim işlemlerinin yapılması.