Röleve Ölçümleri


Tarihi yapıların veya sanat yapılarının mevcut durumlarının hassas şekilde yersel, fotogrametrik vb. yöntemler ile belirlenerek restorasyon veya diğer mühendislik hizmetlerine altlık oluşturacak çalışmaların yapılması.