KamulaştırmaArazi edinimi Kamu yararı bulunan projelerde oldukça önemli bir konudur.

Bu projelerde, projelerin yapılacağı alanın halihazır haritalarının yapımını müteakiben yapılan projeler ve planlara bağlı olarak;

Projenin yapılacağı alana giren parsellerin aidiyetinin belirlenmesi ve aidiyet durumuna göre arazinin kamulaştırma işlemi yapılmaktadır.