Fotogrametrik Harita Üretimi 

 

Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimde Alanın Büyüklüğüne Bağlı Olarak Fotoğraf alımı işlemi Normal uçak veya İHA ile yapılmaktadır.

Çalışmalar Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı’ na bağlı olarak Ülke Koordinat Sisteminde ve «Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği» ne uygun olarak üretilmektedir.

 

 

Fotogrametrik harita üretiminde arazi çalışmaları en aza indirgenmesi nedeni ile zaman ve maliyet yersel yöntemlere göre daha azdır.

Fotogrametrik harita ile yersel harita üretiminin doğruluğu aynıdır

Fotogrametrik harita da veri yoğunluğu daha fazladır.

Fotogrametrik Harita İşlem Adımları;

 • Jeodezik Yer Kontrol Noktalarının Tesisi ve ölçümü,
 • Jeodezik Yer Kontrol Noktalarının Dengelenmesi,
 • Fotoğraf Alımı,
 • Fotogrametrik Nirengi Dengelemesi,
 • Fotogrametrik Kıymetlendirme,
 • Vektör editleme ve paftalama,
 • Arazide bütünleme,
 • Yükseklik Bilgisi Oluşturma,
 • Ortofoto Üretimidir.
  ,