Fotogrametrik Harita Üretimi


Halihazır Harita Üretimi


Fotoğraflar yardımıyla, yeryüzü ile ilgili detayların şekil ve büyüklükleri hakkında üç boyutlu sistemler veya diğer elektronik ortamlar ile güvenilir bilgiler alma bilimi olan Fotogrametri, Dünyada ve Türkiye'de büyük ve küçük ölçekli haritaların üretiminde en az 60 yıldır başarı ile uygulanmaktır.Fotogrametrik Harita Üretimi İşlem Adımları;

Daha kısa sürede sonuç alma,
Jeodezik Yer Kontrol Noktalarının Tesisi ve ölçümü,
Jeodezik Yer Kontrol Noktalarının Dengelenmesi,
Fotoğraf Alımı,
Fotogrametrik Nirengi Dengelemesi,
Fotogrametrik Kıymetlendirme,
Vektör Editleme ve Paftalama,
Arazide Bütünleme,
Yükseklik Bilgisi Oluşturma,
Ortofoto Üretimi.


Yer Kontrol Noktalarının Tesisi, Ölçümü, Dengelenmesi


Haritası yapılacak alanda uçuş planına uygun olarak yeterli sayıda yer kontrol noktası tesisi yapılır. Ayrıca gerekli olması halinde inşaat aşamasında aplikasyon çalışmalarında kullanılabilecek ek kontrol noktalarının da yerleri tespit edilerek Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne (BÖHHBY) uygun olarak tesis edilir.Havadan Fotograf Alımı


Haritası yapılacak alanın büyüklüğüne ve işin aciliyetine göre uçakla veya İHA ile harita üretimine uygun havadan fotoğraf alımı ve video çekimi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Fotogrametrik Nirengi ve Kıymetlendirme


Gerek uçakla gerekse İHA ile alınan hava fotoğraflarının yöneltme parametreleri Fotogrametrik Nirengi yöntemi ile BÖHHBY’da belirtilen kriterlere uygun olarak elde edilir.


Elde edilen parametreler ile üç boyutlu kıymetlendirme işlemleri yapılabilir hale gelmektedir.

Hava fotoğrafları kullanarak oluşturulan üç boyutlu modeller üzerinden kıymetlendirme yapılır. Elde edilen veriler BÖHHBY verilen doğruluk kriterlerini sağlamaktadır.
Yükseklik Bilgisi ve Ortofoto Üretimi


Üç boyutlu modeller üzerinden elde edilen hassas yükseklik modelleri ve yöneltme parametreleri yardımı ile bölgenin harita üretim doğruluğunda ortofoto haritalarının üretimi yapılabilmektedir.


Elde edilen ortofoto haritalar ile bölgenin son hali daha net bir şekilde ortaya çıkacağı için planlama aşamasında büyük fayda sağlayacaktır.
Ortofoto haritalar üzerinden istenildiğinde hassas ölçümler yapılabilmekte ve çizgisel haritalar ile bütünleşik olarak kullanılabilmektedir. 3-10 cm çözünürlük ile detaylı inceleme mümkün olmaktadır.
Neden Fotogrametri ?


Daha az nirengiye ihtiyaç vardır.Nirengi tesisi, ölçümü ve onay işlemleri daha kısa sürede tamamlanacağı için çalışmalara en kısa sürede başlama imkanı sunar.

Elde edilen veriler BÖHHBY verilen doğruluk kriterlerini sağlamaktadır.

Fotoğraf alımı gerçekleştikten sonra arazi ve hava şartlarından bağımsız olarak çalışmalar devam etmektedir.
Bölgenin tamamı fotoğraflandığı için çalışmalar istenilen bölgeden anında başlayabilir.

İhtiyaç halinde çalışmalar başka bölgelere kısa sürede kaydırılabilir.

Yersel çalışmalardaki gibi verilerin büroda işlenmesi olmayacağı için üretilen veri anında kullanılabilir durumdadır.

Yersel olarak ulaşılması güç olan yerlerde veri toplama kolaylığı.
Elde edilen verilerin yoğunluğu çok fazladır.Büroda araziyi üç boyutlu inceleme imkanı sunar.

Projenin üç boyutlu uygulamasını görme imkanı sağlar.

Fotoğraflanan alan içerisinde proje alanı dışında dahi olsa yeni üretimlerin kısa sürede ve az bir maliyet ile yapılmasını sağlar.

Yıllar sonra dahi projeye ek yapma imkanı vardır.

Projenin devamlılığını kontrol etmek için eski durum/yeni durum karşılaştırması kolaylıkla yapılabilir.
Üretilen verilerin çeşitliliği sayesinde projelendirme aşamasında daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olur.
Ortofoto ile ortak kullanılarak arazi hakkında daha iyi fikir elde edilmesine ve çalışmaları destekleme aşamasında büyük katkı sağlar.
Hesaplamalarda (Kazı-Dolgu vb.) daha gerçekçi sonuçlar verir.