Batimetrik Ölçümler


Akarsu, kıyı, liman tesislerinde batimetrik çalışmalar, su seviyesi yüksekliği belirleme ve kesit çıkarma çalışmalarını kapsamaktadır.

Çalışmalar Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı ve Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı’ na bağlı olarak yapılmaktadır.


Çalışmalar hava fotoğrafları ve Ortofoto üretimi ile desteklenmektedir.


Akarsu yataklarının modellenmesi ile;

Baraj göllerinde, göllerde, göletlerde ve akarsularda biriken rüsubat miktarının belirlenmesi.
Taşkın planlarının çıkarılması,
HES lerde yatak içerisindeki oluşumların üretime etkilerinin belirlenmesi,
Akarsular, göl ve göletler üzerinde yapılacak sanat yapılarının planlama işlemleri yapılabilmektedir.