Batimetrik ÖlçümlerÇalışmalar Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı ve Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı’ na bağlı olarak yapılmaktadır.


Yapılan Jeodezik Çalışmalar ile oluşturulan referans noktaları ileriki dönemlerde de kullanılacak şekilde planlanmakta ve her türlü deformasyon, dolgu miktarı ileriki çalışmalarda hassas olarak hesaplanabilmektedir.


Akarsu yataklarının modellenmesi ile;


* Baraj göllerinde, göllerde, göletlerde ve akarsularda biriken rüsubat miktarının belirlenmesi.


* Taşkın planlarının çıkarılması,
              * HES lerde yatak içerisindeki oluşumların üretime etkilerinin belirlenmesi,


       * Akarsular, göl ve göletler üzerinde yapılacak sanat yapılarının planlama işlemleri yapılabilmektedir.